Đụ ngập lồn người yêu thằng bạn khát dục phê lòi, đáy quần lót trắng như tuyết của Blake Blossom:“Có thức ăn thừa nào mà anh ấy chưa dọn sạch không?””Chồng… Đây không phải là thức ăn thừa của anh ấy, đây là do thân dưới của em tiết ra… A! Không, Đụ ngập lồn em người mẫu trẻ nứng lồn khi chồng em đi vắng không phải nước tình do em tiết ra! Là do em tự nhiên tiết ra!””Anh không nói dối tôi chứ?”“Thật sự không phải… anh ơi, người ăn quả mơ đỏ này của anh,” Blake Blossom cắn vào tai tôi nói: “Nhất định là tên biến thái Trương Yến kia!”“Tôi không thích anh ta, tôi chỉ nói chuyện với anh ta có năm phút,