Con nợ dâng hiến bạn gái cho chủ nợ để xin gia hạn thời gian trả

Con nợ dâng hiến bạn gái cho chủ nợ để xin gia hạn thời gian trả